Wednesday, September 6, 2017

Pagsasalin : Translation - 1

Nasa ibaba ang ilang salita at pangungusap sa Filipino na isinalin sa wikang Ingles;

1. Ano = What
2. Kailan/Kelan = When
3. Paano/Pa'no = How
4. Saan/Sa'n = Where
5. Ano ang pangalan mo? = What is your name?
6. Saan ka nakatira = Where do you live?
7. Kailan kayo manonood ng sine? = When do you watch a movie?
8. Paano pumunta ng palengke = How to go to the market?
9. Kelan ang kapanganakan mo? = When is your birthday?
10. Saan ka ipinanganak? = Where did you born?
11. Saan ka pupunta? = Where are you going?
12. Kumusta ka? = How are you?
13. Salamat = Thank you
14. Maaari/Puwede/P'wede bang malaman ang pangalan mo? = Can I know your name?
15. Ngayon = Now
16. Bukas = Tomorrow
17. Sa makalawa = The day after tomorrow
18. Sa Lunes = On Monday
19. Galit ako / Ako ay galit. = I am angry.
20. Gutom na ako / Ako ay gutom na .= I am hungry.