Tuesday, November 8, 2011

Familiar Filipino Words to English

Here  are some Filipino words and phrases and their English translation/meaning.

1. Sige - Okay
2. I miss you - Hinahanap-hanap kita.

3. taong- grasa - Psychotic vagrant
4. salumpuwit - underwear
5. bilas - the wife/husband of your wife/husband's siblings

6. bulalo - kneecap

7. bakol - basket

8. balag (noun) - trellis, arbor, latticework


9. bulig or dalag - medium-sized murrel or mudfish

10. guya - calf or carabao's baby

2 comments:

scfinder said...

Great article and thanks for your work.You made an article that is interesting. At the same time,Welcome to look at SpeedyCourse Thanks.
What's more, you can search through out courses

Anonymous said...

Di ba ang salumpuwit ay sinaunang tawag sa chair? Ang bulalo naman ay hindi kneecap kundi isang uri ng putahe na ang pangunahing sangkap ay buto ng baka (with its marrow)?....